Συνέντευξη Θρασύβουλου { Βάκη} Λαδόπουλου

 

 • Επιλέξατε να ασχοληθείτε με την Περιφέρεια Αττικής Αναρωτιέμαι ποια ήταν  η πρόκληση, αν και υποψιάζομαι ότι η υποψηφιότητα του επιτυχημένου Αυτοδιοικητικού άνδρα  Γιώργου Πατούλη ήταν η αφορμή…

 

 

Ο Γιωργος Πατούλης έχει υπηρετήσει – και συνεχίζει να υπηρετεί – το γενικό καλό, εκλεγόμενος σε θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να εργάζεται σκληρά και να παράγει αποτελέσματα. Είναι ικανότατος στο να «χτίζει» ομάδες και να δημιουργεί συνέργειες μέσα από τις οποίες επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι. Αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου αλλά και στα προσόντα μου. Θεωρώ ύψιστη υποχρέωσή μου να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υλοποιηθούν οι ορθώς σχεδιασμένες και σαφώς προγραμματισμένες δράσεις του προγράμματος του συνδυασμού μας «Νέα Αρχή για την Αττική» και να είστε σίγουρος ότι η από την πρώτη κιόλας ημέρα, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι συμπολίτες μας θα αντιληφθούν την ποιοτική διαφορά.

 

 

 • Αν εκλεγεί ο κ. Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής ποιες είναι οι 3 τομές που θα κάνει;

 

 

Θα σας απαντήσω λέγοντάς ότι ο Γιώργος Πατούλης ως ιατρός ξεκινά ΠΑΝΤΑ με ΜΙΑ βασική τομή! Έτσι και στην Περιφέρεια Αττικής, η βασική τομή την οποία η  παράταξή μας «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» πιστεύει ότι είναι πλέον αναγκαία να γίνει είναι η αλλαγή της δομής και της οργάνωσης του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας και, ταυτόχρονα, γνήσιος εκφραστής ενός Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Μέσα από αυτή την τομή, θα καταστούν εφικτές οι παρακάτω σημαντικές και καινοτόμες αλλαγές:

 

 • Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες και με την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και υπό την οπτική του αποτελεσματικού σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.
 • Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας, χωρίς νέους φόρους, αλλά με δυνατότητα μείωσής τους, με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών και των Δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

 • Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους αφορούν «τοπική υπόθεση», είτε αφορούν «αποστολή του κράτους» (οπότε θα ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ΄ εκχώρηση εξουσίας από την Κεντρική Διοίκηση).
 • Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.
 • Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στις μητροπολιτικές περιφέρειες και ειδικές μορφές διοίκησης στις νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
 • Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των Δήμων και των νομικών προσώπων τους, που περιλαμβάνει :
 • την οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών,
 • την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών,
 • τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών,
 • τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και
 • την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 • Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Απλοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ, συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.
 • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού των Περιφερειών και των Δήμων και της διοίκησης (management) του ανθρώπινου δυναμικού τους.
 • Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής, διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας (μεταξύ των δύο βαθμών της Τ.Α.), στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας.

 

 

 • Ποια, τα σημαντικότερα  κατά τη γνώμη σας προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική σήμερα;

 

 

Οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τον συνδυασμό μας, βάσει των οποίων καταρτίστηκε και το πρόγραμμά μας είναι σαφώς ανθρωποκεντρικές. Με επίκεντρο λοιπόν τον συμπολίτη μας, εστιάζουμε στην επίλυση ζητημάτων τα οποία δυστυχώς όχι μόνο χρονίζουν αλλά μεγεθύνονται σχεδόν καθημερινά.  Με πρόσφατα λοιπόν στις μνήμες μας τα τραγικά περιστατικά στην Μάνδρα και στο Μάτι θέτουμε ως άμεσο και ύψιστο στόχο την Πολιτική Προστασία από Φυσικές/ Τεχνολογικές Καταστροφές μαζί με την Αντιπλημμυρική, Αντισεισμική και Αντιπυρική θωράκιση. Το σχέδιο μας για την πολιτική προστασία βασίζεται στην έγκαιρη εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων, και στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο της Αττικής. Προβλέπει τη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών της Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες. Παρεμφερές αλλά εξίσου σημαντικό, αναδεικνύεται και το ζήτημα της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Η Νέα Αρχή για την Αττική δίνει έμφαση και προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών: 1) Με στήριξη του έργου της Αστυνομίας, 2) Με βελτίωση των υποδομών και του δημόσιου φωτισμού των Δήμων και 3) Με ιδιαίτερη στόχευση στις περιοχές υψηλής παραβατικότητας, ώστε να γίνει σαφές ότι το μήνυμα της νομιμότητας και του σεβασμού της ακεραιότητας και της περιουσίας όλων των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτο. Μείζον όμως πρόβλημα αλλά και ντροπή αποτελεί και η πλήρης απουσία σχεδίου για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Από την ανεπάρκεια και την ατολμία των προηγούμενων διοικήσεων στην Περιφέρεια Αττικής, σήμερα το 80% των απορριμμάτων οδηγούνται σε ταφή ανεπεξέργαστα. Αυτό έχει οδηγήσει σε τριτοκοσμικές εικόνες και στην δραματική εξάντληση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Η Νέα Αρχή θα εκπονήσει ένα κοστολογημένο επιχειρησιακό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της Ανακύκλωσης με αντιστοίχιση πόρων και δράσεων. Το σχέδιο, που θα βασίζεται στα Τοπικά Σχέδια διαχείρισης που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι, θα περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για την μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία και θα αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση του σημερινού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ο οποίος ούτε υλοποιήθηκε και ούτε περιέχει κοστολογημένες δράσεις, παρά μόνον ευχολόγια. Τέλος θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά το υφιστάμενο πλαίσιο των υπηρεσιών για τον Πολεοδομικό Χωροταξικό Σχεδιασμό. Μία από τις μεγάλες παθογένειες του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων στη χώρα, είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις στους χρόνους ωρίμανσης και προετοιμασίας έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο και αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία το γεγονός ότι ο χρόνος ωρίμανσης και προετοιμασίας ενός έργου, είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος, πολλές φορές και υπερδεκαπλάσιος από το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή του. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει και μπορεί να συντμήσει τους χρόνους των διαδικασιών που απαιτούνται, όταν πρόκειται για έργα που υλοποιεί για λογαριασμό Δήμων ή για έργα Δήμων που χρηματοδοτεί αυτή. Επίσης, θα πιέσει το αρμόδιο Υπουργείο για νομοθετικές βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου που μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση του χρόνου αυτού.

 

 

 • Γιατί  δεν μπόρεσαν οι  προηγούμενες διοικήσεις  ( Σγουρού και Δούρου) να λύσουν καίρια προβλήματα, μήπως επειδή φορούσαν κομματικά καπέλα;

 

 

Δυστυχώς τόσο ο Κος Σγουρός όσο και η Κα Δούρου δεν κατάφεραν ποτέ να αφουγκραστούν, πόσο μάλλον να αντιληφθούν τα μηνύματα που βοούσαν τις ανάγκες για αλλαγή, για ασφάλεια και προστασία, για βελτίωση των συνθηκών ζωής, για την δημιουργία πλαισίων καινοτομίας και ανάπτυξης που τόσο επισταμένα και σχεδόν απελπιστικά εξέπεμπε ο λαός της Αττικής. Κυριευμένοι από την αλαζονεία της εξουσίας και βυθισμένοι στις ιδεοληπτικές τους αυταπάτες, απέτυχαν οικτρά να καταστήσουν την Αττική πρωταγωνίστρια όχι μόνο στα Ελληνικά αλλά και στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Αγνοώντας παντελώς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του θεσμικού τους ρόλου, ενδύθηκαν την κομματική τους στολή (ΚΟΙΝΗ πλέον) και βυθίστηκαν στο λήθαργο της «καρέκλας» τους. Αυτό θα λήξει στις 26 Μαΐου 2019! Ο Γιώργος Πατούλης και ο συνδυασμός του έρχονται για να μείνουν δίπλα στον πολίτη! Να τον ακούσουν και να πορευθούν ΜΑΖΙ με την κεντρική εξουσία (η οποία θα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη) με βήματα σίγουρα και σταθερά σε μια πορεία προς την πολυπόθητη κανονικότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία.

 

 

 • Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα που έχει η Αττική;

 

 

Η Αττική μας είναι ο τόπος που κουβαλά τις μνήμες αιώνων και αντανακλά ολόκληρη την ιστορία της πατρίδας μας. Είναι το μέρος που ευδοκίμησε το μέτρο και η λογική. Κοιτίδα πολιτισμού και δημοκρατίας. Σταυροδρόμι στο οποίο ενώνονται όλοι οι πολιτισμοί της λεκάνης της Μεσογείου. Η γεωγραφική της θέση και οι βιοκλιματικές της συνθήκες την καθιστούν ιδανική για ΚΑΘΕ δραστηριότητα. Σε αυτόν τον πραγματικά ευλογημένο τόπο έχουμε την τιμή και την τύχη να διαβιούμε. Κληρονόμοι παρακαταθηκών με απίστευτο ειδικό βάρος οφείλουμε όχι μόνο να την προστατέψουμε αλλά να επαναφέρουμε την αίγλη που της αξίζει. Της αξίζει πρωταγωνιστικός ρόλος σε όλους τους τομείς και όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και του παγκόσμιου κοινωνικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

 

 

 • Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών;

 

 

Είμαστε όλοι και όλες μάρτυρες μιας σειράς προβλημάτων που χρονίζουν αλλά και πολιτικών χωρίς αποτελέσματα. Η ανασφάλεια για το αύριο κυριεύει κάθε οικογένεια. Περιοχές ολόκληρες έχουν αφεθεί στην τύχη τους και άλλες δεν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον ανακτήσει. Απαλλαγμένη από ό,τι μας κράτησε πίσω, αλλά κυρίως από τις παθογένειες του χθες. Η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται επανεκκίνηση. Για περισσότερο από μια δεκαετία χάθηκαν ευκαιρίες. Σπαταλήθηκαν χρήματα, χωρίς να επιλυθούν προβλήματα. Η πρόληψη ήταν άγνωστη λέξη και ο σχεδιασμός απουσίαζε συνολικά. Συνηθίσαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο και αποδεχθήκαμε τη μιζέρια ως κανονικότητα. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Με όραμα, σχέδιο, υπερβάσεις, συνεργασίες. Με ανθρώπους έμπειρους και αφοσιωμένους.

 

 

 • Τι μήνυμα στέλνει στους πολίτες ο συνδυασμός σας ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ;

 

 

Ως ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ έχουμε πλήρη γνώση των προβλημάτων αλλά και έτοιμο σχέδιο για να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές ώστε επιτέλους η Περιφέρεια να αποκτήσει τον ουσιαστικό ρόλο που της ανήκει δίπλα στο πολίτη και την επιχείρηση.  Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον ανακτήσει. Απαλλαγμένη από ό,τι μας κράτησε πίσω, αλλά κυρίως από τις παθογένειες του χθες. Ζητάμε λοιπόν να μας δώσουν την ευκαιρία να δουλέψουμε για την Αττική και τους κατοίκους της. Δεν υποσχόμαστε περισσότερα από όσα έχουμε τη δύναμη να υλοποιήσουμε. Θα διεκδικήσουμε όμως όλα όσα μπορούμε, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Σ’ αυτή την προσπάθεια, ζητάμε και χρειαζόμαστε τη στήριξή σας.

 

 

 • Φυσικά αποτελείτε  ένα θετικό πρόσημο στον μακρύ κατάλογο των υποψήφιων, καθότι άφθαρτος!  Προσωπικά εσείς γιατί, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα πρέπει να σας δώσουν  οι πολίτες την ψήφο τους?

 

 

Δεν διαφέρω σε τίποτα απολύτως από τους ανθρώπους της γενιάς μου. Γεννήθηκα πριν από 49 χρόνια και μεγάλωσα σε μια λαϊκή γειτονιά, στο Γαλάτσι,  από εργαζόμενους γονείς (ο πατέρας μου αστυνομικός και η μητέρα μου ιδιωτική υπάλληλος) που φρόντισαν να μεταλαμπαδεύσουν στον αδερφό μου κι σε εμένα τα ιδανικά και της αξίες της ειλικρίνειας, της ηθικής, της αριστείας και της συνεχούς και αδιάλειπτης προσπάθειας για την επίτευξη του βέλτιστου. Σπούδασα την επιστήμη της Πληροφορικής (πρώτο πτυχίο από την ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Krems στην Αυστρία), υπηρέτησα και εξακολουθώ να υπηρετώ την Πατρίδα μου (Έφεδρος Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών) ενώ με αξίωσε ο Θεός να έχω και μια υπέροχη οικογένεια με δύο παιδιά (την 19 ετών κόρη μου Μαρία, δευτεροετή φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον 18 ετών γιό μου Νικόλα, μαθητή της Τρίτης Λυκείου). Δουλεύω αδιαλείπτως τα τελευταία 23 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες και τηλεπικοινωνίες) σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον τομέα της Πληροφορικής και πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή, ύστερα από την τιμητική επιλογή του Γιώργου Πατούλη, να προσφέρω στους συμπολίτες τις γνώσεις και την εμπειρία μου. Έχω την όρεξη και την θέληση. Δώστε μου την δυνατότητα!

 

 

 • Μέσα σε όλα σας τα προτερήματα  σπουδές, μεταπτυχιακά, εργασία σε θέσεις ευθύνης  στον τραπεζικό τομέα στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, , είσθε και πρωταθλητής  με 2 χρυσά στο μαχητικό άθλημα Brazilian Jiu Jitsu! Πάτε λοιπόν για …πρωταθλητισμό και στην περιφέρεια?

 

 

Πρωταθλητές είναι ΟΛΟΙ οι συνυποψήφιοί μου! Είμαστε ΜΙΑ ομάδα με ΕΝΑΝ Αρχηγό, τον Γιώργο Πατούλη. Η τιμή και ευθύνη που θα επωμισθώ εφόσον οι αγαπητοί μου συμπολίτες επιλέξουν να με στείλουν ως Περιφερειακό Σύμβουλο στην Περιφέρεια Αττικής ξεπερνούν κάθε επιβράβευση, ακόμα και τα χρυσά μετάλλια που αναφέρατε!

 

 

 • Ποιο είναι το μότο σας?

 

 

Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Δουλειά!

Καλή επιτυχία!Recommended For You